Beint á efnisyfirlit síðunnar

Móta- og tækninefnd SSÍ

Almennt um störf og starfshætti nefnda SSÍ

Allar nefndir eru skipaðar af stjórn SSÍ og þær starfa á ábyrgð stjórnar og stjórn skipar einnig formann nefndar sérstaklega, nema Íþróttamannanefndin er kosin sérstaklega af sundfólki. A.m.k. einn stjórnarmaður eða starfsmaður SSÍ er í hverri nefnd sem fulltrúi stjórnar. Fulltrúi stjórnar getur fylgt málum frá nefnd eftir á stjórnarfundi og einnig að bera upplýsingar frá stjórn til nefndar eftir því sem við á. Fulltrúar stjórnar geta verið fleiri en einn, ef t.a.m. málefni skarast eða eru mjög viðamikil. Hlutverk nefnda er að halda utan um afmarkaða þætti í starfssemi SSÍ og hafa faglega umsjón með þeim þáttum fyrir hönd stjórnar. Ákvarðanir nefnda eru tillögur til stjórnar sem þarf að samþykkja þar til þess að þær öðlist gildi. Það er í flestum tilfellum gert með staðfestingu á fundargerð nefndarinnar, en stundum með sérstakri samþykkt í stjórn. Nefndir SSÍ hafa ekki sjálfstæðan fjárhag og öll útgjöld verður að bera undir framkvæmdastjóra SSÍ áður en til þeirra er stofnað. Allar nefndir eiga að skila fundargerð til stjórnar SSÍ.

Leiðbeiningar um færslu fundargerða nefnda SSÍ.
a) Bóka efni máls
b) Bóka niðurstöðu máls
c) Bóka ef einhver nefndarmaður fær verkefni til að leysa
d) Umræður alla jafnan ekki bókaðar
e) Ef nefnd þarf af einhverjum ástæðum að koma frekari upplýsingum til stjórnar SSÍ, er hægt að senda fylgiblað með sem ekki verður birt, eða fulltrúi stjórnar í nefndinni fylgir málinu eftir á stjórnarfundi.

Stjórn SSÍ skipar nýja fulltrúa í nefndir í stað þeirra sem forfallast eða hætta störfum á starfstímabilinu. Stjórn SSÍ skilgreinir hlutverk, starfssvið og umboð starfsnefnda með sérstakri samþykkt stjórnar SSÍ á hverjum tíma. Nefndir SSÍ vinna á ábyrgð stjórnar á hverjum tíma og eru skipaðar af stjórn SSÍ á fyrsta reglulega fundi hennar eftir sundþing.

 

Hlutverk og verkefni Móta- og tækninefndar

Er að annast framkvæmd móta SSÍ á allan hátt og rekstur þeirra með aðstoð skrifstofu SSÍ. Einnig sér nefndin aðildarfélögum SSÍ fyrir viðeigandi fræðslu um mótaframkvæmd. Nefndin veitir ráðgjöf við val á hugbúnaði vegna sundmóta og sér til þess að tæknimál séu í góðu lagi á mótum SSÍ.

Verkefni nefndarinnar í hnotskurn eru:

  • að vinna með starfsfólki og stjórn SSÍ að undirbúningi sundíþróttamóta
  • að sjá um uppsetningu og framkvæmd móta SSÍ og að tækja- og tæknibúnaður sé í viðunandi ástandi á mótsstað
  • að útnefna yfirdómara og ræsa á mót SSÍ sem og á alþjóðleg mót sem haldin eru í umboði SSÍ og gæta að aðrar stöður dómara og annarra starfsmanna séu mannaðar
  • að skipuleggja þjálfunar- og endurmenntunarverkefni fyrir tæknifólk og stuðla að nægilegri þátttöku í þeim
  • að búa til og viðhalda kynningar- og kennsluefni fyrir starfsfólk sundmóta
  • að halda skrá yfir sérhæft starfsfólk sundmóta
  • að fylgja eftir reglum SSÍ um skil gagna frá sundmótum félaga

Nefndin skal koma saman að minnsta kosti einu sinni á ári, en að öðru leyti hittist nefndin eftir þörfum. Nefndin sendir stjórn SSÍ fundargerðir um fundi sína og í lok hvers árs skilar nefndin skýrslu um starf sitt til stjórnar SSÍ