Beint á efnisyfirlit síðunnar

Nefndina skipa eftirtaldir aðilar

 

  • Eðvarð Þór Eðvarðsson
  • Erla Dögg Haraldsdóttir
  • Eyleifur Jóhannesson, yfirmaður landsliðsmála hjá SSÍ  -  leifi@iceswim.is
  • Magnús Tryggvason

LANDSLIÐSNEFND SSÍ

Almennt um störf og starfshætti nefnda SSÍ

Allar nefndir eru skipaðar af stjórn SSÍ og þær starfa á ábyrgð stjórnar og stjórn skipar einnig formann nefndar sérstaklega, nema Íþróttamannanefndin er kosin sérstaklega af sundfólki. A.m.k. einn stjórnarmaður eða starfsmaður SSÍ er í hverri nefnd sem fulltrúi stjórnar. Fulltrúi stjórnar getur fylgt málum frá nefnd eftir á stjórnarfundi og einnig að bera upplýsingar frá stjórn til nefndar eftir því sem við á. Fulltrúar stjórnar geta verið fleiri en einn, ef t.a.m. málefni skarast eða eru mjög viðamikil. Hlutverk nefnda er að halda utan um afmarkaða þætti í starfssemi SSÍ og hafa faglega umsjón með þeim þáttum fyrir hönd stjórnar. Ákvarðanir nefnda eru tillögur til stjórnar sem þarf að samþykkja þar til þess að þær öðlist gildi. Það er í flestum tilfellum gert með staðfestingu á fundargerð nefndarinnar, en stundum með sérstakri samþykkt í stjórn. Nefndir SSÍ hafa ekki sjálfstæðan fjárhag og öll útgjöld verður að bera undir framkvæmdastjóra SSÍ áður en til þeirra er stofnað. Allar nefndir eiga að skila fundargerð til stjórnar SSÍ.

Leiðbeiningar um færslu fundargerða nefnda SSÍ.

a) Bóka efni máls

b) Bóka niðurstöðu máls

c) Bóka ef einhver nefndarmaður fær verkefni til að leysa

d) Umræður alla jafnan ekki bókaðar

e) Ef nefnd þarf af einhverjum ástæðum að koma frekari upplýsingum til stjórnar SSÍ, er hægt að senda fylgiblað með sem ekki verður birt, eða fulltrúi stjórnar í nefndinni fylgir málinu eftir á stjórnarfundi.

Stjórn SSÍ skipar nýja fulltrúa í nefndir í stað þeirra sem forfallast eða hætta störfum á starfstímabilinu. Stjórn SSÍ skilgreinir hlutverk, starfssvið og umboð starfsnefnda með sérstakri samþykkt stjórnar SSÍ á hverjum tíma. Nefndir SSÍ vinna á ábyrgð stjórnar á hverjum tíma og eru skipaðar af stjórn SSÍ á fyrsta reglulega fundi hennar eftir sundþing.

 

Hlutverk og verkefni Landsliðsnefndar

Er faglegur öryggisventill fyrir stjórn SSÍ og upplýsingabrunnur sem stjórn SSÍ getur leitað til vegna málefna landsliða SSÍ. Nefndinni er ætlað að vinna mjög náið með þeim þjálfurum sem veljast í verkefni. Nefndin ber ábyrgð á vali á sundfólki í landsliðsverkefni SSÍ og fjallar um forsendur þátttöku í verkefnum. Nefndin skal sérstaklega gæta að hagsmunum sundfólks í vinnu sinni. Nefndin leggur sjálfsstætt mat á árangur landsliða í keppni og kemur því á framfæri við stjórn SSÍ. Þá sér nefndin um framkvæmd árlegrar þjálfararáðstefnu sem halda á í upphafi hvers árs. Verkefni landsliðsnefndar eru:

  • að vinna með þjálfurum í verkefnum SSÍ
  • að bera ábyrgð á vali í landsliðsverkefni
  • að gæta að hagsmunum sundfólks varðandi verkefni og val í landslið
  • að leggja mat á árangur landsliða
  • að halda þjálfararáðstefnu árlega í upphafi árs

 

 

 

 

 

Nefndin skal koma saman að minnsta kosti einu sinni í mánuði, en að öðru leyti hittist nefndin eftir þörfum. Nefndin sendir stjórn SSÍ fundargerðir um fundi sína og í lok árs skilar nefndin skýrslu um starf sitt til stjórnar SSÍ